Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Aerivio Spiromax – beslut om subvention av läkemedel

Aerivio Spiromax – beslut om subvention av läkemedel

Aerivio Spiromax (salmeterol/flutikasonpropionat) används för behandling av svår astma och KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att Aerivio ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 25 november 2016.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören. Aerivio Spiromax är indicerat för behandling av svår astma och KOL.

Aerivio Spiromax innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen salmeterol och den inflammationsdämpande substansen flutika-sonpropionat.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att Aerivio ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 25 november 2016.

Beslut om subvention av Aerivio Spiromax på TLV:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman