Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Airflusal Forspiro – beslut om subvention av läkemedel

Airflusal Forspiro – beslut om subvention av läkemedel

Airflusal Forspiro är ett läkemedel för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Airflusal Forspiro ska ingå i högkostnadsskyddet.

​Airflusal Forspiro är ett läkemedel för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

KOL är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Airflusal Forspiro innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen salmeterol och den inflammationsdämpande substansen flutikason.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Airflusal Forspiro ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014.

Beslutet om Airflusal Forspiro på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman