Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Olysio – beslut om subvention av läkemedel

Olysio – beslut om subvention av läkemedel

Olysio används vid behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 eller 4. Olysio ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, fibrosstadium F3 och F4. Olysio kvarstår i subventionen för de svårast sjuka patienterna, enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

​Olysio, simeprevir, används vid behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 eller 4. Olysio ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, fibrosstadium F3 och F4. Olysio kvarstår i subventionen för de svårast sjuka patienterna, enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Olysio subventioneras för patienter i fibrosstadium F3 och F4 i de fall behandling med Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt. Olysio subventioneras inte för patienter i fibrosstadium F2.

Olysio ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion, samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning, IVF.

Beslutet gäller från och med den 2 juli 2015.

Beslutet om Olysio på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?