Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Relvar Ellipta – beslut om subvention av läkemedel

Relvar Ellipta – beslut om subvention av läkemedel

Relvar Ellipta är ett läkemedel för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Relvar Ellipta ska ingå i högkostnadsskyddet.

Relvar Ellipta är ett läkemedel för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

KOL är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Relvar Ellipta innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen vilanterol och den inflammationsdämpande substansen flutikason.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Relvar Ellipta ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014.

Beslutet om Relvar Ellipta på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman