Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Ultibro Breezhaler – beslut om subvention av läkemedel

Ultibro Breezhaler – beslut om subvention av läkemedel

Ultibro Breezhaler används för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Ultibro Breezhaler ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Ultibro Breezhaler används för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Sjukdomen leder till en försämring över tid och läkemedelsbehandling ges för att minska frekvensen av akuta försämringsskov samt för ökad livskvalitet.

Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska patienter i första hand prova monoterapibehandling med läkemedel vid måttlig till svår KOL. Ultibro Breezhaler är därför en alternativ behandling för de patienter som inte får eller bedöms få tillräcklig effekt vid behandling med monoterapi.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Ultibro Breezhaler ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 februari 2014. 

Beslutet om Ultibro Breezhaler på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman