Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten

Syftet med Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten är att förtydliga socialtjänstlagen och underlätta den praktiska tillämpningen av lagen när det gäller ekonomiskt bistånd. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Ekonomiskt bistånd - handbok för socialtjänsten

Syftet med Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten är att ge handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten i kommunerna stöd vid tillämpningen av socialtjänstlagen. Den utgår från bestämmelserna om rätten till bistånd i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer i allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd.

Handboken har delvis en ny struktur och är i förhållande till 2003 års version uppdaterad efter bland annat ny rättspraxis och lagändringar. Den ersätter 2003 års handbok.

Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten tar upp olika aspekter på handläggningen av ekonomiskt bistånd:

  • Socialtjänstens uppgift och rätten till bistånd.
  • Ansvarig kommun och gränsen för kommunens ansvar.
  • Försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt.
  • Prövning av behovet av bistånd och handläggningsprocessen.
  • Överklagande och återbetalning.

Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten är utgiven av Socialstyrelsen.

Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?