Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild på Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

​Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är utgiven av Socialstyrelsen.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?