Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Handboken Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete syftar till att ge stöd avseende hur föreskrifterna och de allmänna råden om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska tillämpas. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

​Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Med handboken vill Socialstyrelsen ge stöd avseende hur föreskrifterna och de allmänna råden ska tillämpas.

Handboken riktar sig till de som är ansvariga för att det finns ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten. Dessa är vårdgivare och de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Handboken kan vara ett stöd vid upprättandet av ett ledningssystem och i det systematiska förbättringsarbetet av en verksamhets kvalitet.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är utgiven av Socialstyrelsen.

Handboken finns i e-boksformat.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?