Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer kan vara ett stöd för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna. Det innehåller även avsnitt om familjerätten och förhållandet mellan socialtjänsten och ideella föreningar.

Handboken  är en nyutgåva som har kompletterats med förtydligande text om stöd till våldsutsatta personer som behöver hämta personliga tillhörigheter i hemmet.

Med föreskrifterna och de allmänna råden samt handboken vill Socialstyrelsen ge socialnämnden och vårdgivare stöd både för planering av verksamheten på en övergripande nivå och för handläggning av enskilda ärenden. Handboken riktar sig även till utförare av socialtjänst, till exempel ideella organisationer.

Denna utgåva med artikelnummer 2016-6-37 ersätter den tidigare 2015-4-4.

Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer är utgiven av Socialstyrelsen.

Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?