Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete – Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete – Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Handboken Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete är ett stöd för tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete trädde i kraft den 1 september 2017. Samtidigt trädde Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) i kraft. De nya föreskrifterna ersätter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.

Denna handbok utgör ett stöd vid tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden i HSLF-FS 2017:40 och riktar sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer, chefläkare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal.

Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman