Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Klassificering och koder Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol beskriver vilka koder som kan vara aktuella att använda och hur de ska anges vid diagnosklassificering av alkoholrelaterade tillstånd vid vårdkontakter i öppen och sluten vård. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol anger vilka koder som kan vara aktuella att använda och hur de ska anges vid diagnosklassificering av en vårdkontakt. Dessa anvisningar gäller vid diagnosklassificering med Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE), den svenska versionen av WHO:s International Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10).

Syftet med anvisningarna är att skapa förutsättningar för att klassificering av sjukdomar och andra hälsoproblem ska kunna ske på ett enhetligt sätt.

Kunskapsstödet innehåller information om olika typfall med exempel på olika kliniska situationer där intag av alkohol är anledning till vårdkontakten eller en bidragande orsak till tillståndet som patienten får vård eller behandling för.

Kunskapsstödet riktar sig till dem som klassificerar diagnoser på nationell, regional och lokal nivå. På regional och lokal nivå kan anvisningarna användas i de fall huvudmännen kräver in diagnosklassificerade uppgifter för olika ändamål. Anvisningarna kan tillämpas av samtliga yrkeskategorier inom vård och
omsorg.

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol är utgivet av Socialstyrelsen.
Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol på Socialstyrelsens webbsida
Hjälpte informationen på den här sidan dig?