Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Diagnoskoder (ICD-10)

Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder som grupperar sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar. Men också av andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

ICD är i första hand en statistisk klassifikation och inte en nomenklatur, det vill säga en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar eller termer. Klassifikationens språk är alltså inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.

Diagnoskoder (ICD-10) på Socialstyrelsens webbplats

Kunskapsstöd

Svensk version 2019 – ICD-10-SE

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning – svensk version 2019 är en svensk version av The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10) som är utgiven av Världshälsoorganisationen (WHO).

Tre delar

Version 2019 av ICD-10-SE består av tre delar och alla delar behövs för att få en komplett klassifikation.

Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos

För att ställa en diagnos måste man ha klinisk kunskap om patienten. Den ställda diagnosen kan formuleras helt fritt i text och ska antecknas i journalen. När diagnosen är ställd ska den klassificeras i enlighet med principerna i Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE), den svenska versionen av WHO:s International Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10).

Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos förtydligar och kompletterar de klassificeringsregler som finns i anslutning till klassifikationen Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-10-SE. Rekommendationerna gäller vid diagnosklassificering för patientstatistik, för vårdtillfällen i sluten vård.

Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård syftar till att skapa förutsättningar för att klassificering och registrering av sjukdomar och andra orsaker till öppenvårdskontakter ska ske på ett enhetligt sätt.

Klassificeringsanvisningarna gäller i första hand läkarkontakter men kan även tillämpas på andra vårdgivarkategorier. Principerna bör så långt det är möjligt vara desamma oavsett om patienten möter en läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård förtydligar och kompletterar de klassificeringsregler som finns i anslutning till klassifikationen Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-10-SE.

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?