Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Klassificering och koder Kodning i Cancerregistret – handledning 2012–2013

Kodning i Cancerregistret – handledning 2012–2013

Kodning i Cancerregistret har som syfte att skapa en enhetlig rapportering och registrering. Handledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Kodning i Cancerregistret - handledning 2012-2013

​Socialstyrelsens handledning för kodning i cancerregistret har som syfte att skapa en enhetlig rapportering och registrering över landet. Handledningen gäller för perioden 2012–2013.

Kodning i Cancerregistret – handledning 2012–2013 är ett arbetsdokument för personalen som arbetar med cancerregistrering vid Regionala cancercentrum och Onkologiskt centrum. Handledningen innehåller klassificering av tumörer enligt det kliniska läget (topografi) och morfologisk diagnos. Den innehåller också instruktioner och kommentarer som stöd vid kodningen.

Handledningen innehåller flertalet koder, som förekommer i Cancerregistret men däremot innehåller den inte en komplett förteckning av koder för sådan hänvisas till
WHO:s utgåva av ICD-O/3.

I Sverige finns sedan 1958 ett nationellt cancerregister som används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst i befolkningen och för att följa förändringar över tid. Registret utgör även en bas för klinisk och epidemiologisk forskning och möjliggör internationella jämförelser. Uppgiftsskyldigheten till cancerregistret omfattar alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården och regleras i aktuell föreskrift från Socialstyrelsen.

Kodning i Cancerregistret på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman ‭[2]‬

 
 

 Teman ‭[1]‬

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra