Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Nationella kvalitetsregister RättspsyK - Rättspsykiatriskt kvalitetsregister

RättspsyK - Rättspsykiatriskt kvalitetsregister

RättspsyK är ett rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Syftet med registret är att över tid kunna följa de vårdinsatser som ges inom rättspsykiatrisk vård och skapa förutsättningar för utveckling av vårdens kvalitet och verksamhet.

​RättspsyK är ett rättpsykiatriskt kvalitetsregister för uppföljning av rättspsykiatrisk vård.

Den rättspsykiatriska vården innebär frihetsberövande och vården utövas enligt tvångslag. Vårdinsatserna går ut på att patienten ska klara ett liv ute i samhället utan att återinsjukna i psykisk ohälsa, missbruk och/eller brottslighet.

Syftet med kvalitetsregistret RättspsyK är att över tid kunna följa de vårdinsatser som ges inom rättspsykiatrisk vård och skapa förutsättningar för utveckling av vårdens kvalitet och verksamhet.

RättspsyK – nationellt kvalitetsregister på psykiatriregister.se


Nationella Kvalitetsregister
Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella Kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra