Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Alkohol och suicid

I denna rapport från Folkhälsomyndigheten har sambandet mellan alkoholkonsumtion och självmord under perioden 1995-2015 undersökts. Den kan inte visa på något samband mellan konsumtion av alkohol – mätt i Systembolagets försäljning – och skador och dödlighet som beror på alkohol. Men den ger ändå visst stöd för att lokalt alkoholpreventivt arbete kan ha effekt.

Alkohol och suicid

​De lokala alkoholförebyggande insatserna i Sverige ökade under tiden 2006-2012. Under samma tid minskade suicidförsöken. Det ger visst stöd för att lokalt alkoholpreventivt arbete kan minska antalet suicid, enligt denna rapport.

Rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman