Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Användning av program i plattformen Stöd och behandling

Användning av program i plattformen Stöd och behandling

Under perioden maj–oktober 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner för att undersöka användningen av behandlingsprogram, stödprogram och stöd i plattformen Stöd och behandling.  Syftet med enkäten var att få ett underlag som kan användas för att följa upp hur landsting och regioner arbetar med plattformen.

​Plattformen för Stöd och behandling (SoB) gör det möjligt för landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal öka tillgängligheten till behandlingar samt erbjuda fler former för kontakt med hälso- och sjukvården, utifrån invånarens behov.  Stöd och behandling har varit i drift sedan 2015. I dag är samtliga landsting och regioner anslutna till tjänsten via 1177 Vårdguiden.

Om enkäten

Enkäten skickades till landstingens och regionernas kontaktpersoner för Stöd och behandling. Samtliga landsting och regioner besvarade enkäten under perioden maj till juli 2018. Därefter har uppföljande intervjuer med respektive landsting och region gjorts under hösten 2018. 
Svaren visar att samtliga landsting och regioner använder, eller är i färd med att använda, plattformen Stöd och behandling för att erbjuda behandlingsprogram eller stödprogram, eller båda delarna. De vanligaste behandlingsprogrammen är internetbaserade KBT-behandlingar,inom detta område finns redan program på marknaden som är beprövade sedan tidigare.
Kartläggningen kan ses som en beskrivning av nuläget och kan användas för att följa utvecklingen i landsting och regioner över tid.  Rapporten är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?