Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror

Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror

För att höja patientsäkerheten har Socialstyrelsen gjort en kartläggning av apotekens rådgivning  om egenvård och en analys av behovet av att utveckla ett kunskapsstöd om detta. Kartläggningen finns beskriven i en rapport från Socialstyrelsen.

Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror

Socialstyrelsen har genomfört en kartläggning av vilka stöd för egenvårdsrådgivning som används av öppenvårdsapoteken och frågade samtidigt vilken erfarenhet apoteken har av rådgivning om egenvård.

Kunskapsstöd behöver samordnas

Myndigheten konstaterade vid sin kartläggning att det finns olika erfarenheter av de befintliga kunskapsstöden hos olika apoteksaktörer.  Socialstyrelsen bedömer därför att det finns behov av samordning och koordinering av befintliga kunskapsstöd.

Brister i kompetensen

Vid en tillsyn som Läkemedelsverket gjorde vid ett tillfälle under 2016 visade det sig att det finns brister på många apotek när det gäller kompetensen hos den personal som ger rådgivning om egenvård.

Kompetenskrav behöver förtydligas

I delbetänkandet från Apoteksmarknadsutredningen 2017 föreslås ett förtydligande av kompetenskraven för egenvårdsrådgivning, något som också föreslås av regeringen.

Rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?