Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Årsrapport kartlägger e-hälsoområdet

Årsrapport kartlägger e-hälsoområdet

Regeringen satsar under 2018 cirka 400 miljoner kronor på uppdrag där e-hälsa särskilt pekas ut. Det framgår av den årsrapport som eHälsomyndigheten har lämnat till Socialdepartementet.

Av de 400 miljoner kronor som satsas på e-hälsa avser 350 miljoner kronor stöd till kommunerna för investeringar i välfärdsteknik inom omsorgen. Utöver detta tillkommer de uppdrag och satsningar som finansieras inom ramen för myndigheternas ordinarie anslag.

I årsrapporten finns även en kartläggning av de nationella kunskapshöjande initiativ som stödjer en ökad digitalisering inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Rapporten har tagits fram av eHälsomyndigheten.

Årsrapport 2018 på eHälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?