Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider är en sammanfattning av kunskapsläget och syftar till att kortfattat ge ökad kunskap och insikt om barns och ungas situation och behov i familjer med dessa svårigheter. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

​Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider belyser varför det är viktigt att anlägga ett familjeperspektiv – både när personal möter barn och unga med olika symtom på psykisk ohälsa och när de möter föräldrar med allvarliga svårigheter. Att uppmärksamma barns behov och ge det stöd som behövs kan både förbättra situationen här och nu och förebygga senare negativa konsekvenser.

Barn som anhöriga är en sammanfattning av kunskapsläget och syftar till att kortfattat ge ökad kunskap och insikt om barns och ungas situation och behov i familjer med allvarliga svårigheter.

Rapporten riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola.

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman