Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Det diffusa tvånget – patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget – patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget – patienters upplevelser av öppen tvångsvård bygger på kvalitativa intervjuer med 21 personer som vårdats med öppen tvångsvård. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Det diffusa tvånget

​Det diffusa tvånget – patienters upplevelser av öppen tvångsvård bygger på kvalitativa intervjuer med 21 personer som vårdats med öppen tvångsvård.

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård infördes den 1 september 2008. Syftet var bland annat att underlätta utslussningen av patienter som vårdats med sluten tvångsvård.

Resultatet visar att det råder stor okunskap bland patienterna om vilka rättsliga regler som gäller. Patienternas allmänna inställning till den öppna tvångsvården präglas av likgiltighet, men det finns även enstaka individer som är antingen starkt negativa eller starkt positiva till tvångsvården.

Inget i materialet tyder på allvarliga fall av kränkningar eller maktmissbruk. Däremot är några få patienter starkt kritiska mot tvångsvården i stort och nästan alla kan berätta om negativa upplevelser.

Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Det diffusa tvånget – patienters upplevelser av öppen tvångsvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman