Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa

Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa

Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Det visar en studie från Malmö universitet om ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med Maria ungdomsmottagning i Stockholm.

​Undersökningen bygger på uppgifter om ett 60-tal ensamkommande mellan 14-19 år som varit i kontakt med öppenvård för unga med missbruksproblematik. Det övergripande syftet med hela projektet är att öka kunskapen om missbruk, kriminalitet och utsatthet bland ensamkommande.

I den aktuella studien är alla de ensamkommande relativt etablerade i Sverige. Det betyder att de har ett boende och de har kontakt med socialtjänsten.

- Hälften av ungdomarna uppvisar vanliga eller mindre allvarliga psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest och depression. Var tredje visar allvarliga symtom som självskadebeteende, suicidtankar och t o m självmordsförsök. Ändå är det väldigt få som varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin tidigare, säger Anna-Karin Ivert, ansvarig för studien vid fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.

Anna-Karin Ivert menar att de här ungdomarna behöver hjälp både med sitt missbruk men också få behandling för sin psykiska ohälsa. Här behövs en samordning så det inte blir en konflikt mellan olika vårdande myndigheter utan att ungdomarna verkligen får stöd och hjälp.

Studien fortsätter

Denna studie fortsätter nu med en ännu mer utsatt grupp av ensamkommande som inte är lika etablerade i Sverige. Det gäller ensamkommande barn- och ungdomar som polisen möter i sitt arbete i centrala Stockholm. De kan vara papperslösa, sakna ordnat boende, ha begått kriminella handlingar, vara påverkade av olika droger m.m. Denna studie kommer även omfatta vilka insatser som görs för att hjälpa dessa barn och unga och få en bild av behandlande personals och polisers erfarenheter och metoder.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman