Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 – Redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 – Redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

Rapporten redovisar uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Den bygger på nyckeltal som har tagits fram i samarbete med regionala e-hälsosamordnare, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 – Redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i k

​Några av resultaten i rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 är: 

  • Andelen digitala trygghetslarm har ökat – 81 procent av alla trygghetslarm var digitala i januari 2018.
  • Användningen av e-tjänster inom socialtjänsten är fortfarande på låg nivå.
  • Fler kan nu ansöka om ekonomiskt bistånd via internet.
  • Användning av välfärdsteknik har ökat. En majoritet av kommunerna använder passiva larm och sensorer. Trygghetslarm och gps-larm har ökat stort de senaste två åren.
  • Användingen av den nationella patientöversikten, NPÖ,  för att läsa information har ökat.

Rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman