Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 redovisar uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Rapporten bygger på nyckeltal som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med regionala e-hälsosamordnare och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet.

" "

​E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 redovisar uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Rapporten visar att utvecklingen är ojämn, med skillnader både mellan kommuner och mellan verksamhetsområden. Äldreomsorgen är det område där kommunerna har dragit störst nytta av tekniken, och där är utvecklingen snabbare än inom andra områden.

Rapporten visar bland annat:

  • Allt fler kommuner tar emot elektroniska biståndsansökningar. Det handlar framför allt om ekonomiskt bistånd men också inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Särskilt stor har ökningen av elektroniska ansökningar av ekonomiskt bistånd varit under senare år.
  • Allt fler kommuner inför välfärdsteknik. Socialstyrelsen konstaterar dock att även fast andelen kommuner som rapporterar att de använder välfärdsteknik ökar så handlar det fortfarande till stor del om test- och pilotverksamheter och ökningen av antalet enskilda som får del av tekniken är inte lika tydlig. Ett exempel är gps-larm: 3 kommuner har tillsammans mer än hälften av dessa larm, över 600 stycken. De övriga 119 kommunerna har färre än 4 gps-larm var.
  • Trygghetslarmen är traditionellt uppkopplade via de analoga tonbaserade telefonnäten och i takt med att kommunikationsnäten digitaliserats behöver larmen bytas ut mot digitala sådana för att säkra att signalerna går fram. I år är 91 procent av alla trygghetslarm digitala och uppkopplade framförallt via de mobila näten. Antalet trygghetslarm är relativt konstant över åren.
  • Cirka 94 procent av kommunerna är anslutna till den nationella patientöversikten (NPÖ) för att ta del av andra vårdgivares patientjournaler, men mindre än var tionde kan göra journalmaterial tillgängligt för andra vårdgivare.
  • Liksom föregående år konstaterar Socialstyrelsen att endast en liten andel av kommunerna säkrat sina olika verksamhetssystem inom socialtjänsten där personuppgifter behandlas.

Rapporten bygger på nyckeltal som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med regionala e-hälsosamordnare och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?