Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Uppföljningen har fokuserat på i vilken utsträckning satsningen bidrar till att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att arbeta evidensbaserat.

​Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är en första delrapport i Statskontorets regeringsuppdrag att följa upp överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.

Uppföljningen har fokuserat på i vilken utsträckning satsningen bidrar till att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att arbeta evidensbaserat.  Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten omfattar äldrevård, barn- och ungdomsvård samt missbruks- och beroendevård.

I rapporten belyses styrkor och svagheter i implementeringen av överenskommelsen. Några områden som belyses är:

  • vikten av att evidensbaserad praktik lyfts fram
  • att det är för tidigt att bedöma uppbyggnaden av stödstrukturerna hos kommuner och landsting
  • att SKL kan utveckla sin roll som nationell samordnare ännu mer
  • att det är svårt att överblicka överenskommelsen vilket kan skapa svårigheter för kommuner och landsting att utveckla arbetet. 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?