Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 visar att folkhälsan utvecklas positivt för de allra flesta men att folkhälsan även är ojämlik exempelvis mellan grupper med olika utbildningsnivå eller kön. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag: Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018

​Folkhälsan i Sverige är god i ett internationellt perspektiv och utvecklas positivt för de allra flesta. Men för vissa grupper har utvecklingen gått långsammare eller stått stilla.

Ojämlikheten i hälsa visar sig bland annat genom att medellivslängden för personer med eftergymnasial utbildning är längre än för personer med förgymnasial utbildning. Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna har ökat 2006–2016. Årsrapporten visar också att psykisk ohälsa är ett fortsatt stort folkhälsoproblem. Särskilt tydligt är det att kvinnor rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. Suicid är däremot vanligare bland män, och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 ger en övergripande nulägesbeskrivning av folkhälsan i Sverige och dess bestämningsfaktorer i olika befolkningsgrupper, och där så är möjligt redovisas även utvecklingen under den senaste elvaårsperioden. Rapporten synliggör olika aspekter av den ojämlika hälsan och dess bestämningsfaktorer och stödjer därmed arbetet för en jämlik hälsa.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman