Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

För säkerhets skull

För säkerhets skull redovisar resultatet av en undersökning av befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Omslag: För säkerhets skull

​För säkerhets skull visar att en majoritet av befolkningen accepterar och vill att digitala uppgifter om den egna vården och hälsan ska användas så att de kommer till nytta, bland annat för säkrare vård och forskning. Samtidigt är det viktigt att uppgifterna hanteras säkert och skyddas från obehöriga.

Rapporten redovisar resultatet av en undersökning av befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på elektroniska patientjournaler, en samlad läkemedelslista och hälsorelaterade register.
För säkerhets skull är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

För säkerhets skull på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?