Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Forskning i korthet #12: Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog?

Forskning i korthet #12: Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog?

Forskning i korthet #12: Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? är en kunskapsöversikt som redogör för vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. Kunskapsöversikten är utgiven av Forte.

" "

I dag är cannabis en av världens mest använda droger. Enligt Folkhälsomyndigheten uppskattas 12 procent i åldersgruppen 16-84 år i Sverige ha rökt cannabis någon gång i livet. Användande av cannabis ökar risken för sjukdom i luftvägarna, trafikolyckor och lägre födelsevikt hos barn. Framför allt påverkar cannabis psykiska funktioner och bruket kan leda till nedsatt kognitiv funktion, det vill säga tankeförmåga och koordination.

I Forskning i korthet #12 – Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? sammanfattas det aktuella kunskapsläget om cannabis med koppling till hälsa, sociala förhållanden och medicinsk användning. Översikten redogör också för vilka kunskapsbehov som finns.

Forskning i korthet #12: Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? på Fortes webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman