Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter "Förståelse för primärvården är A och O" – En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

"Förståelse för primärvården är A och O" – En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

"Förståelse för primärvården är A och O" redovisar en undersökning av hur professionen på vårdcentraler vill få tillgång till den kunskap som tas fram av myndigheter. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och eHälsomyndigheten.

Omslag: "Förståelse för primärvården är A och O" – En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

​"Förståelse för primärvården är A och O" visar resultatet av en undersökning om hur professionen på vårdcentraler vill få tillgång till den kunskap som tas fram av myndigheterna inom Rådet för styrning med kunskap. Fokus i pilotprojektet är psykisk (o)hälsa hos äldre.
Rapporten visar bland annat att professionen på vårdcentraler önskar ha myndigheternas kunskapsmaterial i de kanaler där de befinner sig i dag, till exempel lokala intranät, 1177 eller Internetmedicin. Det är också viktigt att kunskapen är anpassad till situationer i den kliniska vardagen.

"Förståelse för primärvården är A och O" - En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor är utgiven av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och eHälsomyndigheten.

"Förståelse för primärvården är A och O" - En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?