Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Från digital teknik till digitalisering

Från digital teknik till digitalisering

Från digital teknik till digitalisering är en redovisning av ett regeringsuppdrag om delaktighet, självbestämmande och trygghet. Rapporten beskriver också hur digital teknik kan vara ett verktyg för individens självbestämmande. Rapporten är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​I rapporten Från digital teknik till digitalisering redovisar Myndigheten för delaktighet, MFD, ett regeringsuppdrag. I detta uppdrag har fokus varit på digital teknik som ett verktyg för individens självbestämmande.

MFD ser digital teknik som ett verktyg för ökad delaktighet och ökat självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. En jämlik tillgång är centralt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av tekniken och i förlängningen, av sina rättigheter.

MFD:s slutsats är att det fortsatt finns behov av ökad kunskap om hur digital teknik kan fungera som ett verktyg för självbestämmande och självständighet. Det finns även behov av ökad kunskap om digital inkludering.

Från digital teknik till digitalisering på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?