Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård beskriver hinder som finns för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård, och innehåller förslag på sätt att förbättra samverkan. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat de hinder som finns för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård där det finns en tydlig ömsesidig nytta med ökad samordning för ett effektivt omhändertagande efter behov. Socialstyrelsen ger också förslag på sätt att förbättra samverkan.

Kartläggningen belyser hur tandvårdens och hälso- och sjukvårdens processer kan knytas samman där det finns beröringspunkter, till exempel när det gäller processer, vårdkedjor och ekonomi. Rapporten belyser också hur hälso- och sjukvårdens och tandvårdens kunskaper om orsakssamband mellan munhälsa och allmän hälsa kan öka liksom hur hälso- och sjukvården och tandvården ömsesidigt och inom respektive system kan bidra till utredning och behandling.

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman