Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Möten med mening

Patienters upplevelser av kvaliteten på vårdmöten skiljer sig åt mellan grupper i Sverige. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har analyserat de svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP-undersökningen) 2016.

Omslag: Möten med mening

​Att ha kunskap om patienters erfarenheter av sina möten med vården är viktigt för att kunna utveckla både en personcentrerad och effektiv hälso- och sjukvård som patienterna känner förtroende för. En källa till kunskap om patienters erfarenheter av vården är den internationella undersökningen International Health Policy survey, IHP-undersökningen. Den har genomgående visat att Sverige presterar svagt i jämförelse med andra länder när det gäller patienternas erfarenheter av vårdmöten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har analyserat de svenska resultaten från undersökningen.

Rapporten Möten med mening visar att patienternas erfarenheter varierar utifrån bland annat ålder, kön, inkomst- och utbildningsförhållanden och patienternas självskattade hälsa. Rapporten tar upp om patienternas erfarenheter av vården har samband med om patienten träffar samma personer i vården eller inte, exempelvis om patienten har en fast läkarkontakt. Rapporten beskriver även förhållandet mellan patienternas erfarenheter och hur de bedömer sjukvårdens övergripande kvalitet.

De mest markanta resultaten är att äldre patienter och patienter med bättre självskattad hälsa uppfattar vårdens kvalitet som bättre utifrån de patienterfarenheter som mäts i IHP-undersökningen. Kvinnor upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med män och utrikes födda upplever vårdens kvalitet som något sämre jämfört med inrikes födda. Patienternas socioekonomiska förhållanden har också en viss betydelse, där högre inkomst och högre utbildning oftast har samband med bättre kvalitetsupplevelser.

Möten med mening på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?