Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL – Huvudrapport med förbättringsområden

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL – Huvudrapport med förbättringsområden

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat.

Omslag: Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL – Huvudrapport med förbättringsområden

​I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 400 000-700 000 personer kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Omkring 3 000 personer dör årligen i KOL och dödligheten ökar, främst för kvinnor.

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är två stora folksjukdomar som bedöms kunna påverkas av hälso- och sjukvården – dels genom medicinska insatser, dels genom tidig upptäckt och behandling.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Ett exempel på detta är att skattning av hälsostatus med de strukturerade frågeformulären ACT och CAT används alltmer i hälso- och sjukvården.

Utvärderingen visar också att det finns ett antal förbättringsområden inom landstingen och regionerna och i relevanta fall kommunerna, där hälso- och sjukvården behöver lägga mer kraft på att i ännu högre grad följa riktlinjerna för en god vård vid astma och KOL.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL – Huvudrapport med förbättringsområden är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL – Huvudrapport med förbättringsområden på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman