Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationella riktlinjer – Vård vid astma och KOL – Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – Vård vid astma och KOL – Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – Vård vid astma och KOL – Indikatorer och underlag för bedömningar innehåller samtliga resultat av Socialstyrelsens utvärdering av vården för personer med astma och KOL, samt en utförligare metodbeskrivning.

Omslag: Nationella riktlinjer – Vård vid astma och KOL – Indikatorer och underlag för bedömningar

​Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL, belyser om landstingen och regionerna arbetar på det sätt som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL från 2015.

Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna, till exempel skattning av hälsostatus med de strukturerade frågeformulären ACT och CAT. Men det finns områden som behöver förbättras för att patienterna ska få en god vård.

Nationella riktlinjer – Vård vid astma och KOL – Indikatorer och underlag för bedömningar innehåller samtliga resultat av Socialstyrelsens utvärdering av vården för personer med astma och KOL, samt en utförligare metodbeskrivning.

Nationella riktlinjer – Vård vid astma och KOL – Indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman