Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Pilotstudie om vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott

Pilotstudie om vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott

Med ökad kunskap om faktorer som har betydelse för att nå barn och unga med tidiga insatser, kan socialtjänsten utveckla sitt arbete med att uppmärksamma och motverka ett begynnande missbruk bland barn och unga.  Det visar en pilotstudie från Socialstyrelsen som också visar på att kunskapen i området är begränsad. Ytterligare studier behövs.

​Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en pilotstu-die om de insatser socialtjänsten ger för att erbjuda vård och behandling till barn och unga under 20 år som lagförts för brott till en påföljd som saknar vårdinslag (S2017/02635/FS samt S2017/05941/FS (delvis)).

I pilotstudien avgränsades målgruppen till barn och unga mellan 15-20 år som lagförts för brott mot narkotikastrafflagen eftersom regeringen i uppdraget relaterar till strategin för ANDT-politiken och vikten av att missbruk bland barn och unga tidigt uppmärksammas. 

Pilotstudien bekräftar vikten av att vidare undersöka de frågeställningar regeringen formulerat i uppdraget eftersom det finns begränsad kunskap om målgruppen barn och unga som blivit lagförda för brott mot narkotika-strafflagen i form av publicerad litteratur och statistik.  Nationella data som belyser målgruppens karaktäristika saknas liksom studier som belyser om unga med begynnande missbruk uppmärksammas inom ramen för påföljdssystemet och nås av vårderbjudanden från socialtjänsten. Inte heller har pilotstudien identifierat kunskap om hur det går för målgruppen i relation till de insatser som socialtjänsten ger.

Socialstyrelsen föreslår därför en forskningsstudie bestående av två delstudier där flera aktörer behöver  vara inblandade.

Läs eller ladda ner hela rapporten Pilotstudie om vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott – slutredovisning av regeringsuppdrag på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?