Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Skador i vården - utveckling 2013-2017 - Regional och landstingsnivå

Skador i vården - utveckling 2013-2017 - Regional och landstingsnivå

Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer med en rapport som redovisar resultat på region- och landstingsnivå från den markörbaserade journalgranskningen, MJG, under perioden 2013-2017.

Skador i vården - utveckling 2013-2017 - Regional och landstingsnivå

​Resultaten från den markörbaserade journalgranskningen är primärt av intresse för respektive region/landsting men skillnader och trender i förekomst av olika typer av skador ger möjlighet till benchmarking. Nationell data kan användas för kontroll av hur de egna resultaten står sig i jämförelse med medelvärden för övriga regioner och landsting.

De nationella resultaten presenteras i en egen rapport.

Rapporten för regional- och landstingsnivå på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman