Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Sponsring med eftertanke? Kartläggning av konsekvenser i hälso-och sjukvård

Sponsring med eftertanke? Kartläggning av konsekvenser i hälso-och sjukvård

Kunskap saknas om i vilken utsträckning och i vilka former sponsring i hälso- och sjukvården förekommer. Vårdanalys (myndigheten för vård – och omsorgsanalys) har därför haft regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen, formerna och konsekvenserna av sponsring i offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

​Sponsringen av vårdverksamheterna uppfattas som marginell, och har minskat sedan början av 2000-talet. Den vanligaste formen är utbildningar och lunchföredrag. Sponsringen förväntas inte öka i sin nuvarande form, men kan ta andra former framöver, bland annat till följd av kunskaps- och teknikutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Det behövs en ökad medvetenhet hos samtliga parter om behovet, fördelarna och riskerna med sponsring. Otydlighet och okunskap om vad som är tillåtet ökar inte bara risken att göra fel – utan riskerar även hämma kunskapsutbytet och innovationskraften i vården. Det är också viktigt med ökad transparens om förekomsten av sponsring för att inte äventyra patienters och allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården och vårdpersonalen.

Rapporten är framtagen av Vårdanalys (Myndigheten för vård – och omsorgsanalys)

Sponsring med eftertanke? En kartläggning av konsekvenser i hälso-och sjukvården på Vårdanalys webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman