Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2017

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2017

Det finns stora regionala skillnader inom tvångsvård av personer med missbruk. I Gävleborgs län är det mer än fyra gånger så vanligt att tvångsvårdas jämfört med Stockholms län. Den genomsnittliga vårdtiden för tvångsvård har ökat och den är något längre för kvinnor. De vanligaste behandlingsformerna totalt sett är dock olika typer av öppna insatser, redovisar Socialstyrelsen i denna rapport.

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2017

​Den 1 november 2017 tvångsvårdades 372 personer på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det är drygt tre procent färre än 2016 då 384 personer vårdades med tvång. En dryg tredjedel av dem som tvångsvårdades 2017 var kvinnor.

Det finns stora regionala skillnader i kommunernas användande av tvångsvård av missbrukare i vissa fall, LVM
. Skillnaderna mellan länen/regionerna måste ses i ljuset av flera omvärldsfaktorer, säger Socialstyrelsen i sin rapport. Missbrukssituationen är en viktig faktor, men inte den enda. Vårdens organisering i stort, graden av samverkan mellan kommuner och landsting och de lokala rutiner som kan finnas i relation till LVM-vård, bör vägas in för att kunna tolka LVM-statistiken.
Samtidigt handlar det ofta om relativt små tal, som kan variera kraftigt mellan olika år. Det påverkar i sin tur hur regionerna placerar sig i förhållande till varandra.

Vårdtiderna för personer som har vårdats enligt LVM har ökat över tid. Den genomsnittliga vårdtiden per vårdtillfälle har ökat från 141 dagar 2008 till 162 dagar 2017.

Rapporten med statistik om personer med missbruk och beroende på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman