Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Substansanvändning bland skolungdomar påverkas av i vilket län man bor

Substansanvändning bland skolungdomar påverkas av i vilket län man bor

Skolungdomars användning av olika substanser som alkohol, narkotika och tobak skiljer sig åt mellan Sveriges län. Samtidigt finns det för de senaste 40 åren bestående mönster i skillnader mellan olika län vad gäller omfattningen för den sammanvägda substansanvändningen. Det visar en rapport från Centralförbundet mot alkohol-och narkotikaupplysning, CAN.

​- Risken för att en skolelev ska använda olika substanser kan alltså variera utifrån var i landet man bor, konstaterar rapportförfattaren Ulf Guttormsson.

Narkotikaerfarenheter bland gymnasieelever var ofta vanligare i regioner med högre folktäthet, medan det omvända gällde för snus. För den sammanvägda substansanvändningen (alkohol, rökning, snusning, narkotika och sniffning) hittades dock inga samband i relation till folktätheten.

Det framgår vidare att de regionala skillnaderna i substansanvändning är förhållandevis stabila över tid. För riket totalt gäller att jämfört med slutet av 1970-talet har en tydlig nedgång skett i den sammanvägda substansanvändningen bland skolungdomar. Detta beror framförallt på att det inträffat nedgångar vad gäller alkohol- och tobaksanvändningen, i samtliga län, samtidigt som bilden är mera blandad vad gäller narkotikaerfarenheterna.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Data i rapporten Från Norrbotten till Skåne – ANDTanvändning bland skolungdomar i länen 1978-2018  kommer från CAN:s riksrepresentativa skolundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Utifrån datatillgången har materialet delats in i sex olika tidsperioder för perioden 1978–2018. Elever i årskurs 9 har följts sedan 1970-talet och elever i gymnasiets år 2 sedan 2004.

För att följa substansanvändningen perioden 1978–2018 i årskurs 9 ingår följande sju mått:

  • Berusad före 14 års ålder.
  • Intensivkonsument.
  • Årlig alkoholkonsumtion.
  • Rökare.
  • Snusare.
  • Använt narkotika någon gång
  • Sniffat/boffat någon gång.

Rapporten från Norrbotten till Skåne – ANDTanvändning bland skolungdomar i länen 1978-2018 är den andra i CANS fokusserie.

Från Norrbotten till Skåne - ANDTanvändning bland skolungdomar i länen 1978-2018 på CANs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman