Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – februari 2018

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – februari 2018

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården presenterar tillgänglighet till vården utifrån bland annat utifrån väntetider enligt vårdgarantin och väntetider på akutmottagningar. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – februari 2018

​Tillgänglighet i hälso- och sjukvården presenterar tillgänglighet till vården utifrån väntetider enligt vårdgarantin och väntetider på akutmottagningar samt ytterligare tillgänglighetsaspekter inom både hälso- och sjukvården och tandvården liksom befolkningens och patienternas upplevelser av tillgängligheten.

Uppföljningen av vårdgarantin januari–september 2017 visar att 72–91 procent av patienterna får vård inom vårdgarantins tidsgränser:

  • 91 procent av patienterna får kontakt med primärvården inom en dag.
  • 84 procent av patienterna får ett läkarbesök inom sju dagar.
  • 84 procent får ett första besök till specialistvården inom 90 dagar.
  • 72 procent får en planerad åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar.

Mätningen av väntetider inom akutvården omfattar perioden juni 2016–maj 2017. Resultatet visar att vistelsetiden har ökat med 7 minuter jämfört med motsvarande mätning året innan. Medianvistelsetiden är 3 timmar och 30 minuter, patienter 80 år och äldre har längst väntetid med 3 timmar och 58 minuter. Tiden för de 10 procent som väntar längst har ökat med 22 minuter.

Bland annat visar rapporten även följande:

  • I stora delar av landet finns få eller inga alternativ till akutmottagningen om en person behöver uppsöka hälso- och sjukvården kväll, helg eller natt.
  • Personer med ett dåligt allmäntillstånd har lägre förtroende för vårdcentraler i sitt landsting eller region jämfört med de som skattar sitt allmäntillstånd som högt.

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – februari 2018 är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – februari 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?