Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Ungas spel om pengar har minskat under hela 2000-talet

Ungas spel om pengar har minskat under hela 2000-talet

Spel om pengar bland skolungdomar har minskat kraftigt sedan år 2000. Nedgången syns både bland pojkar och flickor i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2. Det visar en fokusrapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

​Rapporten visar också att det finns tydliga könsskillnader. Andelen pojkar som uppgett att de spelat om pengar de senaste 30 dagarna har varit mer än dubbelt så stor som andelen flickor under hela perioden. Skillnaderna är extra tydliga i gymnasiet. År 2018 var det drygt sju gånger så vanligt att spela om pengar bland pojkarna jämfört med flickorna (15 procent respektive 2 procent).

Rapporten är framtagen av CAN, Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning.

Spel om pengar bland unga på CANs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman