Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet?

Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet?

Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? redovisar en kartläggning och analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet utifrån landsting och kommuners egna beskrivningar av patientsäkerhetsarbetet. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet?

​Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? är ett kunskapsunderlag som kan stödja det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Rapporten redovisar en kartläggning och analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet utifrån landsting och kommuners egna beskrivningar av patientsäkerhetsarbetet i deras patientsäkerhetsberättelser.

Analysen visar att patientsäkerhetsberättelser, som de är skrivna idag, inte räcker för att erhålla en helhetsbild av utvecklingen inom området och begränsar därmed den bild som kan speglas.

Rapporten beskriver hur patientsäkerhetsberättelser används som ett instrument i patientsäkerhetsarbetet. Den visar också inom vilka områden som systematiken kan utvecklas samt vilka moment i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som kan utvecklas.

Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? Är utgiven av Socialstyrelsen.

Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? På Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman