Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation har uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

​Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi, RAV, fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Därför har Läkemedelsverket uppdaterat Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation eftersom flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Behandlingsrekommendationen är resultatet av ett expertmöte som hölls i april 2015 och den ersätter Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion – kunskapsunderlag som publicerades sommaren 2014. De främsta skillnaderna mot 2014 års dokument är:

  • Behandlingsrekommendationen fokuserar på interferonfria behandlingar. Interferon bör endast ges i undantagsfall efter en individuell risk-nyttabedömning.ehandlingsrekommendationen fokuserar på interferonfria behandlingar. Interferon bör endast ges i undantagsfall efter en individuell risk-nyttabedömning.ehandlingsrekommendationen fokuserar på interferonfria behandlingar. Interferon bör endast ges i undantagsfall efter en individuell risk-nyttabedömning.ehandlingsrekommendationen fokuserar på interferonfria behandlingar. Interferon bör endast ges i undantagsfall efter en individuell risk-nyttabedömning.
  • Patientgruppen som är prioriterad för behandling vidgas så att även de med måttlig leverfibros, F2, och kvinnor som behöver IVF-behandling omfattas.
  • Rekommendationerna för handläggning av vissa patientkategorier, dekompenserad leversjukdom, inför och efter levertransplantation, har uppdaterats.
  • Avsnittet om behandling av patienter med pågående missbruk har utökats.

Hepatit C är ett virus som smittar via direktkontakt med blod. De flesta personer som smittas av hepatit C-viruset, HCV, får en kronisk infektion med leverinflammation, hepatit. Obehandlad kronisk HCV-infektion kan leda till levercirros. Levercirros medför en risk för allvarliga komplikationer, till exempel leversvikt och levercancer. Det är därför viktigt att HCV-infektionen behandlas innan cirros uppkommit, men beroende på situationen kan det vara olika bråttom att påbörja behandling.

För HCV-infekterade som redan har cirros minskar risken för allvarliga komplikationer om de blir av med viruset. Målet med behandlingen är att bota HCV-infektionen och för att ge så goda förutsättningar för det som möjligt måste behandlingen anpassas individuellt. För att få god effekt av behandlingen och minska risken att viruset blir resistent mot läkemedlen används kombinationer av olika mediciner. Behandlingstiden kan också behöva anpassas beroende på förutsättningarna.

De nya läkemedlen verkar genom att hämma olika processer som är nödvändiga för att hepatit C-viruset ska kunna föröka sig. De kan delas in i tre grupper:

  • NS3/4A-proteashämmare
  • NS5B-polymerashämmare
  • NS5A-hämmare

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation är utgiven av Läkemedelsverket.
Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman