Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Användarmanual för KOL – min behandlingsplan

Användarmanual för KOL – min behandlingsplan

Användarmanual för KOL – min behandlingsplan ger en instruktion i hur du som arbetar inom hälso- sjukvården använder behandlingsplanen. Användarmanualen är utgiven av SKL.

Omslag till Användarmanual för KOL - min behandlingsplan

​Användarmanual för KOL – min behandlingsplan ger en instruktion i hur du som arbetar inom hälso- sjukvården använder behandlingsplanen.

Användarmanualen innehåller råd om farmakologisk behandling, generella rekommendationer till behandlande läkare eller sjuksköterska och frågor som är bra att ställa till patienten.

I manualen finns även information om varför och hur patienten ska göra motståndsandning och sekretmobilisering.

Användarmanual för KOL – min behandlingsplan är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Användarmanual för KOL – min behandlingsplan på SKL:s webbplats

KOL – min behandlingsplan

Kol – min behandlingsplan är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har KOL. Med en skriftlig behandlingsplan kan det bli lättare för patienten att själv vidta åtgärder när sjukdomen försämras.

Behandlingsplanen är i pdf-format och lätt att skriva i direkt på datorn eller för hand.

KOL – min behandlingsplan innehåller:

  • råd till patienten
  • checklista för läkemedel och vaccinationer
  • patientens läkemedelslista
  • läkemedelsplan i tre steg vid ökad försämring
  • plats för personliga mål
  • plats för patientens personliga anteckningar

Underlaget är baserat på evidens och beprövad erfarenhet från klinisk verksamhet över hela landet.

Kol – min behandlingsplan är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kol – min behandlingsplan på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman