Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård är en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn. Kartläggningen är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under 2012 en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn. Kartläggningen genomfördes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter.

I denna, den andra rapporten har dessa barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård varit i förgrunden. Analyserna har haft två huvudsakliga frågeställningar: vilka barn mår dåligt och vilka barn får stöd.

Kartläggningen är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman