Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Behandling av spelmissbruk och spelberoende

Behandling av spelmissbruk och spelberoende

I denna folder finns en kort sammanfattning av kunskapsstöd och rekommendationer om behandling vid missbruk och beroende av spel om pengar. Nya regler gäller i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen från den 1 januari 2018. Foldern är utgiven av Socialstyrelsen.

Behandling av spelmissbruk och spelberoende

​Från den 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk.

För hälso- och sjukvården innebär lagändringen en skyldighet att särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk av spel om pengar. Lagändringen innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om samverkan kring personer som missbrukar spel om pengar.

Foldern innehåller en kort sammanfattning av kunskapsstödet. Den riktar sig till den som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och möter personer som har spelproblem, spelmissbruk eller spelberoende.

Foldern Behandling av spelmissbruk och spelberoende, på Socialstyrelsens webbplats