Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Det är mitt hem – diskussionsmaterial till vägledningen Det är mitt hem

Det är mitt hem – diskussionsmaterial till vägledningen Det är mitt hem

Det är mitt hem – diskussionsmaterial till vägledningen Det är mitt hem är framtaget av Socialstyrelsen.

​Diskussionsmaterialet Det är mitt hem är ett komplement till vägledningen Det är mitt hem. Båda är utgivna av Socialstyrelsen. Diskussionsmaterialet syftar till att ge konkret hjälp för att förbättra och utveckla boendestödet till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Diskussionsmaterialet vänder sig till de yrkeskategorier som på olika sätt arbetar på boenden och som boendestödjare till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Diskussionsmaterialet riktar sig till både kommunala och privata verksamheter och ger en kort sammanfattning av varje kapitel. Varje kapitel avslutas med förslag på olika frågor som man kan arbeta med enskilt eller i grupp.

Intentionen med såväl vägledning som diskussionsmaterial är att utveckla boendestödet och öka förståelsen för boendestödjarnas komplexa arbetssituation. 

Det är mitt hem – diskussionsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Teman

 
 

 Hos andra