Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen innehåller rekommendationer om vilka kriterier av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslagsbild till Falldefinitioner vid anmälan enligt Smittskyddslagen

​Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen innehåller rekommendationer om vilka kriterier av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall, falldefinitioner, som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Smittskyddslagen (2004:168), SmL, lägger ett tydligt ansvar på behandlande läkare att anmäla fall av vissa smittsamma sjukdomar. En förutsättning för ett fungerande rapporteringssystem är att alla anmälande läkare och laboratorier i Sverige använder gemensamma kriterier vid anmälan, något som är grunden för att kunna upprätthålla en kontinuerlig övervakning av smittsamma sjukdomar.

I Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen finns rekommendationer för vilka kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Kriterierna har i största mån anpassats till de gemensamma kriterier som har antagits inom EU för att möjliggöra en jämförbar statistik.

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?