Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Föräldrar i missbruks- och beroendevården – sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården – sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården – sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet sammanfattar en kartläggning som FoU i Väst har gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
Kunskapsstödet är utgivet av SKL.

​Föräldrar i missbruks- och beroendevården – sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet sammanfattar en kartläggning som FoU i Väst har gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inom utvecklingsarbetet Kunskap till praktik. 

Kunskapsstödet ger kunskap om föräldrar i missbruks- och beroendevården, deras uppfattningar av vad de får för stöd i sitt föräldraskap och vad de behöver för stöd.

Föräldrar i missbruks- och beroendevården – sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet är utgivet av SKL.

Föräldrar i missbruks- och beroendevården – sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra