Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn är en genomgång av SKL:s kartläggning hösten 2012 och en skattning av antal berörda barn. Kartläggningen är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

CAN har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevård i Sverige. CAN kommer under innevarande år att i tre rapporter redovisa resultat från analyser av dessa data. Denna, den första rapporten utgör en viktig utgångspunkt för de två kommande rapporterna i och med att vi här gör en bedömning av materialets användbarhet och en estimering av antalet barn som har en förälder med missbruks- eller beroendeproblematik. Rapporterna två och tre handlar sedan till stor del om dessa barn.

Kartläggningen är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman