Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Från nyhet till vardagsnytta – Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta – Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta är en forskningssammanställning med råd för att lyckas bättre med implementering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Sammanställningen är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Från nyhet till vardagsnytta är en sammanställning av forskningsbaserade råd för att lyckas bättre med implementering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det tar ofta lång tid för forskningsresultat att komma till praktisk nytta. Detta innebär att möjliga hälsovinster inte uppnås så snart som man skulle önska.

Förhoppning är att rapporten ska utgöra ett stöd för folkhälsoplanerare, preventionssamordnare och andra med motsvarande arbetsuppgifter, alltså för personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera nya metoder för att främja folkhälsan. I slutet av rapporten finns en sammanfattande checklista med forskningsbaserade "komihåg" som stöd vid implementering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Checklistan får kopieras och användas fritt.

Sammanställningen är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Från nyhet till vardagsnytta på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman